Pielgrzymka śladami bł. Wyszyńskiego

Pielgrzymka śladami dzieciństwa błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego

W dniach 25-26.09.2021 r. w ramach dziękczynienia za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia grupa pielgrzymów z parafii Wniebowzięcia NMP w Lipnie pod opieką Ks. Jakuba Kupińskiego, udała się „tam gdzie wszystko się zaczęło” w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na trasie pielgrzymowania znalazł się m.in. Pułtusk(z kolegiatą Zwiastowania NMP i Św. Mateusza i zamkiem biskupów płockich), Prostyń(najstarsze na Podlasiu Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny- miejsce, gdzie brali ślub rodzice kardynała- Julianna i Stanisław). Kluczowym miejscem była Zuzela – miejsce urodzin i chrztu przyszłego błogosławionego. Tam pielgrzymi zwiedzili Muzeum Lat Dziecięcych Błogosławionego Kard. S. Wyszyńskiego(mieszczące się w budynku szkoły, do której uczęszczał mały Stefek),a w kościele, gdzie znajduje się chrzcielnica, przy której przyjął sakrament chrztu świętego, uczestniczyli w Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Jakuba. Pątnicy udali się następnie do Andrzejewa, na modlitwę i zwiedzanie kościoła w którym Kard. S. Wyszyński przystąpił do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej oraz przyjął sakrament bierzmowania. Wielkim przeżyciem była wizyta na cmentarzu i modlitwa przy grobie matki i siostry kardynała(obie zmarły w młodym wieku).

Ostatnim miejscem na pielgrzymim szlaku była Łomża, gdzie przez jakiś czas uczył się młody Stefan Wyszyński. Grupa wzięła udział w Eucharystii w katedrze łomżyńskiej, a następnie zwiedziła Katedrę i Stare Miasto(m.in. klasztor OO. Kapucynów, Domek Pastora, Szkołę Handlową Męską i Bursę- szkołę średnią błogosławionego). Dzięki gościnności księdza Andrzeja Godlewskiego grupa odwiedziła także Salonik Hanki Bielickiej( z jej słynną kolekcją kapeluszy i sukien). Obecność we wszystkich wymienionych miejscach, połączona z modlitwą, była niezwykłym przeżyciem i duchowym wzmocnieniem. Pozwoliła także na poznanie wielu szczegółów i ciekawostek dotyczących młodych lat Prymasa Tysiąclecia, już błogosławionego za co dziękujemy dobremu Bogu