domowy kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko–rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, który łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło–Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame. Założycielem DK był ksiądz Franciszek Blachnicki, z którym ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro. Znakiem Domowego Kościoła są greckie słowa FOS (światło) i ZOE (życie) wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

Jak powiedział ks. Blachnicki „chodzi o to, żeby światło było w nas życiem”. To Jezus, który jest światłem ma przemieniać nasze życie, my możemy o tym zdecydować słuchając jego nauki i zapraszając Go do swojego życia. Domowy Kościół zwraca uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu pomiędzy nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Jednocześnie pomaga w rozwiązywaniu codziennych małżeńskich i rodzinnych problemów. Krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu, które ma charakter formacyjno – modlitewny. Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu.

Tertulian powiedział, że nie rodziny się chrześcijanami, ale się nimi stajemy. Ziarno otrzymane w sakramencie chrztu rozwija się na tyle, na ile je pielęgnujemy. Trwanie we wspólnocie pozwala na duchowy rozwój, na pielęgnowanie wspomnianego ziarna. We wspólnotach jest miejsce dla każdego bez względu na wiek i sytuację życiową. Tutaj możemy liczyć na wsparcie i pomoc.

Twórcy Domowego Kościoła dali nam drogowskazy, zobowiązania przyjęte z międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich:

    codzienna modlitwa osobista,

    regularne spotkanie ze Słowem Bożym,

    codzienna modlitwa małżeńska,

    codzienna modlitwa rodzinna,

    comiesięczny dialog małżeński,

    reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

    uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów, następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

W naszej parafii działają obecnie dwa Kręgi Domowego Kościoła i powstaje trzeci, który jest na etapie pilotażu. Opiekunami duchowymi są ks. Proboszcz Mirosław, ks. Jakub i ks. Adrian.