DUSZPASTERZE

Proboszcz parafii:

ks. kanonik Mirosław Korytowski

wyświęcony w dniu 3 VI 1995 r. Kanonik Honorowy Kapituły Ciechocińskiej

Wikariusze:

ks. Marcin Zaworowski

ks. Krzysztof Tomaszewski