DUSZPASTERZE

Proboszcz parafii:

ks. kanonik Mirosław Korytowski

wyświęcony w dniu 3 VI 1995 r. Kanonik Honorowy Kapituły Ciechocińskiej

Wikariusze:

Ks. Jakub Kupiński, wyśw. 5 VI 2016 r.

Ks. Adrian Niebudek, wyśw. 8 VI 2014 r.

Ks. Artur Machała, wyśw. 12 VI 2011 r.