MINISTRANCI

W naszej parafii posługę pełni około 30 ministrantów. Każdy ma wyznaczony jeden lub dwa dyżury w dni powszednie i jeden dyżur w niedzielę. Angażują się oni w przygotowania do Mszy Świętej i nabożeństw, uczestniczą w nich, służąc przy ołtarzu. Wielu ministrantów spełnia te zadania z godną podziwu gorliwością, sumiennością i pracowitością.

W tej grupie posługę pełnią również kandydaci, którzy przyglądają się służbie starszych ministrantów, pomagają im w drobnych zadaniach, uczestniczą w spotkaniach, uczą się i zdobywają nową wiedzę,  którą będą mogli wykorzystać w dalszych latach posługi.

Opiekę nad ministrantami sprawuje ksiądz Adrian Niebudek. Prezesem ministrantów jest Mateusz Zernow, zaś jego zastępcą Kacper Jędrzejewski.

Patroni wspólnoty ministranckiej, którzy pomagają i uczą, że Jezus każdego zaprasza na drogę do świętości to:

    święty Tarsycjusz

    święty Stanisław Kostka

    święty Alojzy Gonzaga

    święty Jan Berchmans

    święty Dominik Savio