Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia

Dzis Kościół cieszy się beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, w tym szczególnie nasza parafia! Tutaj, u nas w Lipnie, młody ksiądz Wyszyński pełnił posługę duszpasterską od 15 lipca do 15 sierpnia 1930 roku! Bogu niech będą dzięki! Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami!